Autonomies aquàtiques nivell 1

Des dels 2 anys, el nen s’integra en la dinàmica d’un grup amb altres nens i, gràcies al suport positiu dels professionals, aprèn a comportar-se, reaccionar, sobreviure, moure’s, surar i nedar. Inculquem el sentit de la prudència i la llibertat de moviment, sempre en un ambient alegre, tranquil i disciplinat. 

Objectiu: Familiarització del nen amb el mitjà aquàtic. Dominar les habilitats motrius aquàtiques. Adquirir autonomia en el mitjà aquàtic.

Conèixer i valorar el seu propi cos per a explorar i beneficiar-se de les seves possibilitats motrius dins de l’aigua en relació amb els altres

Autonomies aquàtica nivell 2

A partir dels 3 anys, si ja dominen els objectius anteriors, desenvolupen la seva resistència, es fomenta el seu propi estil, adquireixen habilitats en l’aigua i descobreixen el plaer de ser veritablement autònoms en l’aigua.

Autonomies estils

A partir dels 4-5 anys, inicien un perfeccionament dels estils, i ja amb 6-7 anys s’introdueixen tècniques de socorrisme i exercici en l’aigua.

Autonomies natació sincronitzada

Autonomies acrobàcies

judo

capoeira