*Lenoarmi col·labora amb diverses institucions d’educació per a introduir els programes en els seus plans d’estudi en  diferents postgraduats o programes de millora del seu equip docent.